Dosen Website
Universitas Pancasila
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Selamat Datang di Website Dosen

Website ini diperuntukkan untuk informasi Dosen di Universitas Pancasila. Bagi dosen yang belum tercantum dapat menghubungi PULAHTA Rektorat

Berita Dari Kami

2013-05-08 08:51:40
Untag Telah Luluskan 35.000 Sarjana
2013-05-08 08:51:25
FKIP Untirta Gelar Gebyar Hardiknas 2013
2013-05-08 08:50:53
Hasil penelitian wajib disertai sosialisasi

Publikasi Penelitian Dosen

“MERAPATKAN KESENJANGAN DIGITAL: AKSES DAN PARTISIPASI TERHADAP INFORMASI KE ISLAMAN”
Abstrak

Internet wujud dengan memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, internet juga dapat dijadikan sebagai sumber untuk mencari informasi dan pengetahuan. Di beberapa negara seperti kawasan Amerika, Afrika dan Asia, para pengguna internet telah memanfaatkan internet sebagai sumber untuk mencari maklumat keagamaan sama ada daripada agama Kristen, Yahudi, Budha, Hindu, mahupun Islam. Matlamat kajian ini adalah mengenalpasti akses internet untuk penggunaan e-agama dan meninjau apakah faktor yang mempengaruhi mereka mengaksesnya. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep jurang digital. Sementara pemboleh ubah daripada konsep jurang digital yang digunakan dalam kajian ini adalah akses perkhidmatan internet, motivasi, dan penggunaan. Kajian ini dijalankan dengan melibatkan 392 generasi Muslim di Jakarta, Indonesia, yang telah memiliki akses perkhidmatan internet.  Kajian ini mendapati sebanyak 93 peratus responden telah memanfaatkan internet untuk menggunakan aplikasi e-agama. Analisis hubungan khi kuasa dua mendapati motivasi teknologi adalah sebagai faktor yang mempengaruhi responden melayari aplikasi e-agama dalam internet. Manakala tahap akses perkhidmatan internet tidak menjadi faktor yang mempengaruhi mereka menggunakan e-agama. Ujian khi kuasa dua juga mendapati bahawa menuntut sama ada di Universiti yang berasas agama mahupun umum tidak menjadi faktor yang mempengaruhi tahap penggunaan e-agama. Untuk meningkatkan penggunaan e-agama dalam kalangan generasi muda, terlebih dahulu rasa penting terhadap maklumat keagamaan dalam kehidupan keseharian ditumbuhkan. Sehingga keperluan terhadap maklumat keagamaan dalam diri mereka dapat meningkat.

 

 

Kata Kunci: jurang digital, akses perkhidmatan internet, motivasi, penggunaan dan akses maklumat.

Penulis : UMAR HALIM, M.Phil [PDF File] didownload : 14 x

Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perbankan di Indonesia
Abstrak
Penulis : YETTY MURNI, Dr.Hj. SE. Ak.MM.CA [PDF File] didownload : 18 x

Kesenjangan Mengakses dan Partisipasi Mengenai Informasi Keagamaan Melalui Internet
Abstrak
Penulis : UMAR HALIM, M.Phil [PDF File] didownload : 1104 x

Pengelibatan Digital: Akses dan Penggunaan E-Agama dalam Kalangan Generasi Muda Muslim
Abstrak

Internet mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan pengguna internet di dunia sekarang ini telah mencecah angka 2 billion orang. Dari segi fungsinya, internet bukan sahaja menjadi saluran berkomunikasi tetapi juga berfungsi sebagai sumber maklumat termasuklah maklumat yang berkaitan dengan keagamaan. Telah dilaporkan bahawa terdapat 36 juta laman web yang berkaitan dengan agama-agama besar di dunia ini. Kajian ini bermatlamat untuk mengenal pasti akses dan penggunaan e-agama sebagai fenomena penglibatan digital dalam kalangan generasi Muslim. Kajian ini dijalankan dengan melibatkan 392 generasi Muslim di Jakarta, Indonesia. Responden yang ditemu bual adalah mereka yang sudah memiliki akses internet sama ada di rumah, lingkungan tempat kerja atau belajar, dan diwarung yang menyediakan fasiliti internet. Hasil kajian ini mendapati bahawa akses internet dalam kalangan generasi muda adalah tinggi, dan sebanyak 93 peratus responden telah memanfaatkan internet untuk melayari laman web e-agama. Faktor yang menyokong generasi muda Muslim melayari laman web e-agama adalah motivasi teknologi. Manakala latar pendidikan agama, motivasi mental dan motivasi persekitaran tidak menjadi faktor yang mempengaruhi penggunaan e-agama. Kajian ini juga mendapati bahawa mereka yang kerap mengakses e-agama, secara signifikan akan dapat mencari maklumat berkaitan dengan isu Islam seperti hukum, menunaikan haji dan umrah, isu-isu semasa dalam Islam dan dunia Muslim, sejarah Nabi dan mendapatkan nasihat mengenai jodoh dan tafsiran hukum Islam

Penulis : UMAR HALIM, M.Phil [PDF File] didownload : 14 x

Determinan Audit Delay: Studi Empiris pada perusahaan Fast Moving Consumer Goods(FMCG) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015
Abstrak
Penulis : YETTY MURNI, Dr.Hj. SE. Ak.MM.CA [PDF File] didownload : 12 x

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Next >>