Dosen Website
Universitas Pancasila
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Selamat Datang di Website Dosen

Website ini diperuntukkan untuk informasi Dosen di Universitas Pancasila. Bagi dosen yang belum tercantum dapat menghubungi PULAHTA Rektorat

Berita Dari Kami

2013-05-08 08:51:40
Untag Telah Luluskan 35.000 Sarjana
2013-05-08 08:51:25
FKIP Untirta Gelar Gebyar Hardiknas 2013
2013-05-08 08:50:53
Hasil penelitian wajib disertai sosialisasi

Publikasi Penelitian Dosen

Analisis Experential Marketing dalam Radio Berbasis Supporter Klub Sepakbola Persib Bandung
Abstrak
Penulis : FARIDHIAN ANSHARI, SS, MA [PDF File] didownload : 3392 x

Spreading and Availiability Infrastructure in South Tangerang City
Abstrak
Penulis : NIA RACHMAWATI, ST., M.Si. [PDF File] didownload : 684 x

Sebaran dan Ketersediaan Sarana Prasarana Air di Kota Tangerang Selatan
Abstrak
Penulis : NIA RACHMAWATI, ST., M.Si. [PDF File] didownload : 51 x

Nilai-Nilai Empat Pilar dalam Pembangunan Budaya Politik yang Demokratis
Abstrak
Penulis : MUHAMMAD ROSIT, M.SI [PDF File] didownload : 1983 x

Perbandingan bingkai-bingkai tanggungjawab sosial dalam laman web korporat malaysia dan indonesia
Abstrak

Pengamalan konsep tanggungjawab sosial merupakan satu aktiviti yang tidak dapat dielakkan dalam profesion perhubungan awam di Malaysia atau hubungan masyarakat di Indonesia. Dalam dunia perniagaan, perusahaan yang berjaya memperoleh saham pendapat publik tidak terlepas dari memberi perhatian terhadap konsep ini. Malahan, terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan kepada syarikat yang ingin disenaraikan dalam Bursa Malaysia adalah mempraktikkan tanggungjawab sosial korporat atau singkatannya CSR (corporate social responsibility) dengan menekankan nilai moral dan penghormatan terhadap persekitaran atau lingkungan, komuniti, pekerja dan pemegang saham. Walaupun kerajaan Indonesia belum lagi membuat pedoman yang boleh menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan CSR untuk perusahaan di negara tersebut. Tidak kurang juga organisasi telah lama mempraktikkannya dalam bentuk peran serta dan kepedulian terhadap aspek sosial dan persekitaran. Memandangkan nilai utama dalam konsep CSR adalah melakukan kebaikan untuk semua pihak, namun penekan oleh pihak tertentu adalah berbeza mengikut kepentingan masing-masing. Persoalannya apakah perusahaan yang ternama di kedua-dua negara tersebut memberi fokus yang sama kepada nilai universal ataupun menekan aspek yang dapat memberi kepentingan kepada perniagaan masing-masing. Kajian ini membandingkan bingkai-bingkai mesej yang ditonjolkan oleh perusahaan multinasional yang ternama di Malaysia dan Indonesia. Laman web merupakan media baru yang interaktif dan memudahkan organisasi dalam penyampaian mesej kepada publik yang ingin ditujui. Analisis teks terhadap kandungan dalam laman web dua buah organisasi yang terpilih dilakukan. Prosedur analisis adalah mengikut panduan empat fungsi pembingkaian iaitu definisi konsep CSR, penyebab kepada pengamalan CSR, pertimbangan moral dalam melakukan CSR, dan penyelesaian atau aktiviti yang dijalankan. Perbandingan dalam aspek persamaan dan perbezaan dari segi persembahan teks dan grafik diteliti oleh pengkaji. Beberapa aspek bingkai mesej yang ditonjolkan memang jelas menunjukkan bagaimana sesebuah organisasi telah memberi fokus dan seterusnya membuat penghuraian yang lebih lanjut terhadap aktiviti-aktiviti CSR. Pada ketika yang sama, terdapat juga mesej-mesej tersisih dari penyampaian kandungan CSR.  Pembingkaian mesej merupakan strategi dalam perhubungan awam atau hubungan masyarakat, ia tidak dapat dielakkan kerana ruangan media adalah terhad dan mesej yang ingin dimuatkan dalam media haruslah padat dan tepat. Maka dari segi menentukan pandangan publik terhadap organisasi juga haruslah menekankan kepada aspek yang boleh mendatangkan kepentingan kepada organisasi tersebut.

 

Kata kunci: Perhubungan awam, media baru, pembingkaian mesej, tanggungjawab sosial korporat.

 

Penulis : DIAH FEBRINA, M.Soc.Sc [PDF File] didownload : 54 x

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 Next >>